Respekt og omtanke for dyr, mennesker og lokalmiljø. Det er også verdt å strekke seg etter.

Edelgard er en matprodusent som bryr seg. Vi tilbyr lokal og sunn mat som produseres på en måte som skaper verdi for lokalsamfunnet vårt, og menneskene som bor der.

Edelgard ønsker å skape et sunt og godt livsgrunnlag for alle dem som bor i distrikts-Norge. Derfor samarbeider vi med lokale aktører, og prioriterer vår rolle som bidragsyter til verdiskapning lokalt på Nordvestlandet.

Edelgard skal være en trygg arbeidsplass, hvor de ansatte trives og føler seg verdsatt. Derfor tilrettelegger vi for at alle skal kunne strekke seg etter sine mål og ambisjoner. Blant Edelgards ansatte finner man mennesker fra mer enn ti ulike nasjoner. Dette er en berikelse både med tanke på mangfold og kompetanse. Vi jobber kontinuerlig med å skape gode arbeidsforhold for alle våre kollegaer, og ønske å skape et miljø hvor de aktivt integreres i lokalsamfunnet.

Sist, men ikke minst: Edelgard har omtanke for dyrene, og jobber aktivt med å sikre god dyrevelferd. Dette reflekteres i hele vår verdikjede.